Drukuj

O konkursie

Poprawiono: sobota, 14, luty 2015 19:22

Powiatowy Konkurs Gimnazjalny "Matematyka w praktyce" organizowany jest przez nauczycieli w składzie:

mgr Teresa Baczyńska

– nauczyciel matematyki Gimnazjum nr 5 w Częstochowie, doradca metodyczny matematyki Samorządowego Ośrodka Doskonalenia
w Częstochowie

mgr Elżbieta Chojnacka

– nauczyciel matematyki Gimnazjum nr 12 w Częstochowie

mgr Elżbieta Grzelińska

– nauczyciel matematyki Gimnazjum nr 5 w Częstochowie

mgr Barbara Kierat

– nauczyciel matematyki Gimnazjum nr 16 w Częstochowie

mgr Anna Koba

– nauczyciel matematyki Gimnazjum nr 12 w Częstochowie.

Od roku 2000 konkurs organizowany jest pod patronatem Instytutu Matematyki i Informatyki Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, a opiekę naukową nad nim sprawuje prof. Grażyna Rygał - pracownik naukowy Akademii im. J. Długosza w Częstochowie.

Konkurs kierowany jest do uczniów klas pierwszych częstochowskich gimnazjów. Ma na celu wyłonienie już na początku kształcenia w gimnazjum uczniów szczególnie zainteresowanych matematyką, tych najzdolniejszych, by nie zagubić talentu, a przez kolejne lata pomagać go rozwijać.

Konkurs cieszy się bardzo dużą popularnością zarówno wśród nauczycieli, jak i wśród uczniów, o czym świadczą setki uczniów przystępujących do niego. Konkurs składa się z trzech etapów, dzięki czemu uczniowie zmobilizowani są do systematycznej pracy.